20.20.0 Kompoze Gübre

20.20.0 Kompoze Gübre | MDS KimyaBileşiminde % 20 azot (N) ve %20 fosforu (P2O5) eşit oranda içeren bir gübredir. Ülkemizde iki besin içeren kompoze en çok kullanılan gübredir. İçerdiği azotun tamamı ve fosforun tamamına yakını suda çözündüğü için bitkiler tarafından kolaylıkla emilir. Yapısındaki fosforun tamamı bitkilerin alabileceği formdadır. Bünyesindeki azot; amonyum ve üre formunda olduğu için, yağış veya sulamayla kolay kolay yıkanmaz. Azot kaynağı amonyum sülfat olan 20.20.0 kompoze gübrede ayrıca amonyum sülfattan gelen kükürt de vardır. Bundan dolayı bitkilerin kükürt ihtiyacını karşılamak için bu gübreler tercih edilmektedir.

20.20.0 gübresi potasyum bakımından zengin ancak fosfor ve azot bakımından fakir, her cins toprakta rahatlıkla kullanılabilir. Ekim sırasında tohumun beş ile sekiz cm altına gelecek şekilde banda uygulanması en iyi kullanım şeklidir.

20.20.0 Kompoze Gübre Nerelerde Kullanılır?

Hububat başta olmak üzere; ayçiçeği, pamuk ve çeltik mısır olmak üzere tüm bitkilerde ekim sırasında taban gübresi olarak kullanılır. Gübre, toprak yüzeyinde bırakılmamalıdır. Bitki kök derinliğine veya tohum derinliğine gömülerek verilmelidir. Bu vesileyle bitki gelişme süresince fosfordan yararlanabilsin.

20.20.0 Kompoze Gübrenin Depolanması Nasıl Olmalı:

• Isı ve yanabilecek, yangın çıkarabilecek yerlerden uzak tutulmalıdır.

• Kuru ve havalandırması iyi olan depolarda saklanmalıdır.

• Depo içerisinde sigara içilmemeli, ateşli bir şey yakılmamalı.

• Isı ile meydana gelebilecek fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi güneşe maruz bırakmayın.

• Gübre nemli ortamlarda bulundurulmamalı.

• Gece-gündüz sıcaklıklarının farklı, nem oranının fazla olduğu bölgelerde gübre depolarının kapalı olmasına dikkat edilmeli.

• Gübrenin elle uzun süre temas edeceği durumlarda mutlaka eldiven kullanılmalı.

• Paketlenmiş gübreler kümeler halinde istiflenmeli. İstiflerken sıra yüksekliğinin en fazla 15 çuval olmasına, çuvalların zeminle temasının kesecek ızgaralar kullanmaya özen gösterilmeli. Aralarda en az bir metre mesafe bırakılmalıdır.

• Gübreyi, üre gübresi ile aynı kapalı ortamda kesinlikle stoklamayın.