Üre

Azotlu gübrelerden Üre, içerisinde en fazla azot bulunduran gübredir. Tarımsal değeri çok yüksektir. Üre gübresi beyaz renkli, kokusuz, suda kolay çözülebilen, 100kg.’ında 46 kg. Azot içeren bir gübredir. Beyaz renkli ve yuvarlak tanelidir. Üre bütün bitkilere rahatlıkla uygulanabilir. Sonbahar ve İlkbahar gübrelemelerinde, bitkinin gelişme dönemlerinde de kullanılabilir. Verilecek üre miktarının fazla olması durumunda, miktar birkaç kısma bölünerek uygulanmalıdır. Bitkilere, bitki besin maddesi kaynağı olarak doğrudan etki gösterip nitelikli ve bol ürün alınmasını sağlar. Üre, bütün bitkilere her dönemde kullanılabilir. Pril ve granül yapılı, beyaz renkli, suda kolay ve bolca eriyebilir, hem topraktan hem de yapraktan uygulamalar için uygundur. Üreden etkin şekilde faydalanabilmek ve azot kayıplarını azaltabilmek için uygulanan gübrenin toprak altında kalması gerekir.

Dikkat edilmesi gereken husus ise ürenin bitki köküne veya ekilen tohuma değmemesidir. İçeriğindeki amid formundaki azotun bitkilere yarayışlı hale geçebilmesi için öncelikle, toprakta bulunan bakterilerce amonyum azotu (NH4-N) formuna dönüştürülmelidir. Bu sebeple üre gübresi, yavaş etkili/kontrollü salıverilen gübreler arasında kabul edilir. Tarımsal aletlerde daha az paslandırıcı etki yapar. Birim Azot yönünden daha ucuza mal olan bir gübredir. Üre gübresi çeşitli şekillerde toprağa uygulandığı gibi sulama suyu içerisinde ya da püskürtülerek de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Üre gübresi buğday ve arpa gibi bitkilerde üst gübre olarak toprak yüzeyine serpilerek uygulanır. Özellikle kireçli ve PH değeri yüksek olan topraklarda hava sıcaklığına bağlı olarak güneş enerjisiyle hidrolize olur ve %30-40 oranında bir azot kaybı meydana gelebilir.

Üre Gübrenin Faydaları:

• Bitki boyunun uzamasında etkilidir.

• Bitkinin kök gelişiminde etkilidir.

• Ürünün iri, dolgun, sert ve renginin canlı olmasını sağlar.

• Hastalık ve zararlıların bitkiye girişini önemli derecede engeller.• Buğday sapının dayanma gücünü yükseltir.

Üre Gübresinin Depolanması Nasıl Olmalı?

• Isı ve yanabilecek, yangın çıkarabilecek yerlerden uzak tutulmalıdır.

• Kuru ve havalandırması iyi olan depolarda saklanmalıdır.

• Depo içerisinde sigara içilmemeli, ateşli bir şey yakılmamalı.

• Isı ile meydana gelebilecek fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi güneşe maruz bırakmayın.

• Gübre nemli ortamlarda bulundurulmamalı.

• Gece-gündüz sıcaklıklarının farklı, nem oranının fazla olduğu bölgelerde gübre depolarının kapalı olmasına dikkat edilmeli.

• Gübrenin elle uzun süre temas edeceği durumlarda mutlaka eldiven kullanılmalı.

• Paketlenmiş gübreler kümeler halinde istiflenmeli. İstiflerken sıra yüksekliğinin en fazla 15 çuval olmasına, çuvalların zeminle temasının kesecek ızgaralar kullanmaya özen gösterilmeli. Aralarda en az bir metre mesafe bırakılmalıdır.

• Üre gübresini diğer gübrelerle aynı kapalı ortamda kesinlikle stoklanmamalı.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM MİKTARLARI Kg/da

Rutubet En çok % 0,7

Azot En az % 46

Biüre En çok % 1,2

Tane Iriligi 1 mm - 3,55 mm arasi en az % 95'dir.

Özellik Karisiminda toprak, bitki ve canliya zararli, yabanci madde bulunmaz.


collapsible heel sneakers

wedding shoes for men brown

black tuxedo shoe

men black platform boots

mens grey oxford shoes