Agro Star Bentonitli Granül Kükürt

0.00 

AGRO STAR Bentonitli Granül Kükürt ; toprağın kireç ve tuzluluğunun çözdürülmesi, toprak asitliğinin artırılması ve toprağın pHsının düşürülmesinde uygulanabilecek etkin bir üründür. Ayrıca, toprağa nefes aldırır ve tansiyonunu ayarlar, Toprağın soğuk aylarda ısısını ayarlamaya yardımcıdır. Yüksek pH dan dolayı toprağın alamadığı makro ((Azot, Fosfor Potas ve Benzeri ) ve mikro ( çinko, demir, kobalt, mangan gibi) besin elementlerinin alımını kolaylaştırır. Elementel kükürt formunda olduğu için sülfat ve benzeri bağlı kükürt formlarından yaklaşık dört kat daha etkilidir. Toprağın soğuk mevsimlerde ısısını ayarlamaya yardımcıdır.

AGRO STAR Bentonitli Granül Kükürt içerik olarak kükürt (%90) ve Bentonit (%10) den oluşan Tarım Kükürtüdür. AGROSTAR uygulandıktan sonraki toprak nemine bağlı olarak 4-7 gün içinde toprakta çözünmeye başlar ve asıl görevi olan pH düşürme ve topraktaki atıl duran makro ve mikro elementleri yarayışlı hale getirme işlevini 3-4 haftada tamamlar. AGROSTAR’ ın yapısındaki elementel kükürtün toprakta oksidasyonuna bağlı olarak SO3 kaynağıdır ve pH nın belli bir seviyeye inmesini ve o seviyede tutunmasını saplar. Yapısındaki bir diğer materyal Bentonit ise bir çeşit kil olup kütlesinin 10 katına kadar su tutabilmektedir ve böylelikle suda çözünemeyen elementel kükürdün toprakta kolayca ayrışmasını sağlayacaktır, bu durum toprakta kükürdün oksidasyonunu gerçekleştirecek bakterilerin çalışması için yüksek derecede yüzey alan sağlayacaktır.

AGROSTAR pastillerinde bulunan bentonit tanecikleri sertliği artırır taşıma, depolama ve kullanım kolaylığı sağlar ve taşınması ve kullanılması esnasında çok fazla toz oluşmasını engeller. Ayrıca kükürdün elektrostatik yük tutma eğilimini de azaltarak yangın tehlikesini de azaltır.

Kükürdün toprakta işlevini yerine getirmesi için oksidasyona uğraması gerekmektedir. Kükürdün oksidasyon hızını etkileyen faktörler; nem, sıcaklık, parçacık çapı ve bakteri faaliyetidir.

İçeriğindeki yüksek kükürt miktarı ve yüksek oksidasyon kabiliyeti nedeniyle toprakta pH nın düşürülmesinde ve kireçle mücadelede en etkilisi S formunda olan kükürtlü ürünlerdir.

AGROSTAR Agro Star Bentonitli Kükürt ün Bitkilerdeki Görevleri :

Bitki besin elementidir. Kendisi tek başına bile iyi bir antiseptik ve antifungal etki gösterir. Protein sentezi için gerekli bazı aminoasitlerin yapısında bulunur. Bitkinin hastalıklara karşı direncini artırır. Enerji, hormon ve bazı enzimlerin sentezinde yer alır. Nitrat ve karbonhidrat metabolizmasını hızlandırır.

AGROSTAR Agro Star Bentonitli Kükürt toprağa atıldığında mutlaka karıştırılmalıdır. Gübre ile birlikte verilmesinde bir sakınca yoktur. Toprağa verilen kükürt toprak sıcaklığına, topraktaki kükürt bakterisi ( Thiobacillus bakterileri) miktarına ve toprak rutubetine bağlı olarak zaman içerisinde toprağın pH değerinin azalmasına sebep olur. pH değeri istenilen seviyeye indirilmiş toprağa kaç sene sonra kükürt uygulaması yapılması gerektiği sulamada kullanılan sulama suyu kalite özelliklerine ve topraktaki biyolojik aktiviteye bağlıdır.

AGROSTAR Agro Star Bentonitli Kükürt sera naylonuna zarar vermez, çünkü sülfata dönüşüm hızı toz kükürte göre 250 kat daha fazladır.

Boyutları: çap; 2-5 mm, yükseklik 1-2 mm Tozlaşması maksimum %0,5 düzeyindedir.

Temsilcimizle sohbet etmek için bu özelliği kullanın.

Ödemeye Ekranına Git